Přeskočit na obsah

Sdělení závažné zprávy ve VR

Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a
komunikačně náročné situace pomocí virtuální reality

O projektu

Policisté se denně potýkají s mnoha emočně a komunikačně náročnými situacemi, zahrnujícími například komunikaci s oběťmi, či pozůstalými osobami. Tyto situace vyvolávají silné psychické reakce a vyžadují sociální dovednosti a zkušenosti.

Základním cílem tohoto projektu bylo vytvoření moderní technologie, umožňující policistům osvojení potřebných sociálních kompetencí v náročných situacích, které není možné dostatečně simulovat prostřednictvím tradičních výukových metod. Výhodou VR je, že vytváří realistické a bezpečné místo, kde mohou policisté dělat chyby, procvičovat nově získané dovednosti a získat zpětnou vazbu.

Trénink byl vytvořen ve spolupráci policejních lektorů, vědců, psychologů, a technických/grafických odborníků přičemž jeho účinnost byla následně ověřena prostřednictvím mezinárodní srovnávací studie.

Cíle

 • Virtuální aplikace Policie VR (P-VR) tvoří sérii her, které mají za cíl posílit schopnost policie efektivně zvládat oznámení závažné zprávy a chránit tím psychické zdraví všech zúčastněných.
 • Software je možné také překládat do jiných jazyků za účelem možnosti síření do zahraničí.
 • Naším dlouhodobým cílem je vytvořit jedinečnou platformu s využitím nejmodernějších technologií na podporu účinného školení sociálních dovedností v mnoha různých odvětvích. Námi vytvořený software pak může být dostupný pro nemocnice, psychiatrické léčebny, psychologická zařízení, pro školy a firmy.

Komunikační dovednosti

Emoční odolnost

Vědecké pozorování

Mezinárodní rozšíření

Použití

Jak vypadá použití VR v praxi?

Trénink probíhá tak, že jsou studentovi (policistovi nebo policistce) nasazeny 3D brýle, ve kterých je mu promítnuto prostředí s virtuální postavou, disponující škálou emočních, verbálních i neverbálních reakcí. Úkolem studenta je oznámit závažnou zprávu (např. úmrtí syna při autonehodě), přičemž jeho postup pozoruje a vyhodnocuje zkušený lektor, který zároveň výukový VR software ovládá.

Tato metodická pomůcka je určena především lektorům a policistům v základní odborné přípravě. Lze ji však použít i při dalším výcviku policistů, nebo při výcviku dalších bezpečnostních sborů, kteří při výkonu práce sdělují nepříznivé zprávy.

Jak vypadá použití VR v praxi?

Trénink probíhá tak, že jsou studentovi (policistovi nebo policistce) nasazeny 3D brýle, ve kterých je mu promítnuto prostředí s virtuální postavou, disponující škálou emočních, verbálních i neverbálních reakcí. Úkolem studenta je oznámit závažnou zprávu (např. úmrtí syna při autonehodě), přičemž jeho postup pozoruje a vyhodnocuje zkušený lektor, který zároveň výukový VR software ovládá.

Ostatní účastníci kurzu vidí vše, co vidí trénující policista ve VR, na plátnu a slyší vše, co říká avatar i policista. Po ukončení komunikace s avatarem následuje zpětná vazba. Při ní je možné využít záznam z řešené situace a vracet se k jednotlivým okamžikům v něm.

Vývoj technologie & další aktivity v rámci projektu

2020

 • Výběr scénářů: Scénáře pro sdělování tragické zprávy byly vytvořen ve spolupráci mezi vědci, policejními psychology a grafickými odborníky. Konkrétně, jsme vytvořili 7 klíčových scénářů, které pokrývají celý rozsah možných reakcí: Pláč, Vztek, Strach, Popírání, Podezřívání, Panická ataka, Disociace.

2021

 • Vytvoření scénářů: Dalším krokem bylo definovat běžné verbální fráze, se kterými se policisté při sdělovaní závažných zpráv setkávají. Do vývoje scénářů jsme proto zapojili skupinu policejních krizových interventů. Tito lidé mají dlouholeté zkušenosti s psychicky a komunikačně náročnými situacemi, jako je např. sdělovaní úmrtí pozůstalým. V rámci pravidelných setkání jsme společně s externími aplikačními garanty uspořádali fokus skupiny, během kterých nám sdělili své zkušenosti z praxe.
 • Vývoj VR aplikace: Při vývoji VR technologie byl lidský avatar mapován na tělo skutečných osob (herců) s pomocí VR obleku (Obrázek 1). Díky profesionálním hercům, s nimiž jsou scénáře předtočeny, jsou reakce avatarů realističtější a autentičtější.
 • Další inovativní řešení spočívajícím v použití speciálních kamer zachycujících detailnější výrazy obličeje herce. Specificky tyto kamery poskytují detailnější zaměření na pohyby svalů obličeje, změny hlasu a flexibilní reakce lidských avatarů, které v současné době virtuální aplikace obvykle neposkytují.
 • 05/2021 – prezentace projektu na konferenci Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s.
 • 08/2021 – představení stávající verze VR zástupcům PČR, vč. vyzkoušení tréninku na části scénáře a poskytnutí zpětné vazby z pohledu účastníka tréninku; diskuse k dalším krokům
 • 10/2021 – představení VR zástupcům rakouské policie a diskuse o možné budoucí spolupráci (VZ Praha)

2022

 • 04/2022 – dokončení finální verze P-VR softwaru
 • 05/2022 – Trénink lektorů: předání VR do VZ Praha a proškolení lektorů oddělení psychologie proběhlo
 • 06/2022 – Zahájení vědeckého porovnaní P-VR metody

2023

 • 06/2023 – dokončení sběru dat
  • Výstupy projektu:
   • Certifikovaná metodika využívající virtuální realitu pro výcvik policistů v sociálních dovednostech (TL03000050-V1
   • VR software a psaný manuál obsahující dílčí scénáře ke každé modelové situaci (TL03000050-V2)
   • Dataset (TL03000050-V3)
   • Workshop (TL03000050-V4)

Lidský avatar mapován na tělo skutečných osob (herců) s pomocí VR obleku

Pomocí obličejových kamer je možné zachytit širokou škálu výrazů v obličeji.

Média

Instituce

 • Účastníci: Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Leidenská univerzita v Holandsku, kreativní studio 3dsense, s.r.o.
 • Externí aplikační garanti: Policie ČR (ÚPVSP; odpovědná osoba plk. JUDr. Milan Štěpánek, ředitel VZ Praha), Policejní akademie v Holandsku, Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s.
 • Tvůrci NUDZ & Leidenská univerzita: MSc. Eliška Procházková, Ph.D. (Hlavní řešitelka)
 • Tvůrci 3dsense: Ing. Jiří Wild, Ing. Jan Hrdlička
 • Financování: Projekt je řešen s finanční podporou TAČR, číslo TL03000050.
 • Software je možné také překládat do jiných jazyků za účelem možnosti síření do zahraničí.

Kontakt

MSc. Eliška Procházková, Ph.D. (Hlavní řešitelka Leiden University & NUDZ)
email: e.prochazkova@fsw.leidenuniv.nl/ e.f.prochazkova@gmail.com
tel: +31(0)614187122

Ing. Jiří Wild (CTO, Kreativní studio 3dsense, s.r.o)
email: wild@3dsense.cz

Ing. Jan Hrdlička (CEO, Kreativní studio 3dsense, s.r.o)
email: hrdlicka@3dsense.cz